גינות כלבים -מועצה מקומית אלפי מנשה

הפארקים נועדו לרווחת הכלבים ובעליהם, ניתן לשחרר את הכלבים ללא רצועה אך בהשגחה

אנא הקפידו על ההנחיות ושמרו על הכללים.

בגינות הכלבים ניתן למצוא מתקני משחק יחודיים לכלבים, שילוט מתאים, ספסלים, אשפתונים (רגילים ולצואת כלבים) וברזיות לשתייה

 

הוראות למבקרים בפארק לכלבים:

המתחם מיועד לשמש איזור פעילות ומשחק לכלבים בלבד. אין להכניס בעלי חיים אחרים

 

הכניסה אסורה בשעות המנוחה:

 מ-14:00 עד 16:00, ומ-23:00 עד 6:00בבוקר. 

ניתן לשחרר כלבים במתחם בתנאים הבאים:

  • הכניסה מותרת לכלבים המוחזקים ברישיון בר תוקף שניתן על ידי הרשות העירונית
  • בעל הכלב אחראי לשליטה מלאה על כלבו בזמן שהייתו במתחם
  • ביציאה מתחום השטח המגודר יש לקשור את הכלב
  • חובת הבעלים לנקות את גללי הכלב מיד עם הטלתם ולהשליכם למיכל האשפה
  • אין להכניס כלבים שהוגדרו בחוק כמסוכנים
  • אין להכניס כלבים תוקפניים
  • אין להכניס כלבות מיוחמות

רשימת הגינות לכלבים:

  •  סוף רחוב אדיר
  • רחוב הזית
  • גבעת טל- רחוב גולן