14.6.2015 אבי בן רפאל מעביר שעורי הדרכה בנושא אופניים חשמליים  לתלמידי כיתות ח' בחטיבת הביניים חצב

הסברה בנושא אופניים חשמליים

הסברה בנושא אופניים חשמליים