כתובת: רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 4485100.

טלפון:  09-9538200  או 107 מטלפון נייח

 

בשעת הפסקת חשמל כאשר לא ניתן להתקשר

למס' 09-9538200 ורק אז, אפשר להתקשר למספרים הבאים: 

09-7926596  09-7926610

דואר אלקטרוני:  [email protected]