רשימת גני שעשועים
2 שצ"פ שובל מתחם 1 (בסוף הרחוב) שובל שכו' יובלים
3 שצ"פ צוותא ב' מתחם תחתון חוחית שכו' צוותא ב'
4 שצ"פ צוותא ב' מתחם עליון דרור שכו' צוותא ב'
5 שצ"פ עצמון עצמון
6 שצ"פ סנונית סנונית שכו' צוותא ב'
7 שצ"פ סלעית סלעית שכו' צוותא ב'
8 שצ"פ מירון מירון
9 שצ"פ השעון ארבל 187
10 שצ"פ העמק העמק -שכו' גבעת טל
11 שצ"פ הגפן גפן שכו' יובלים
12 שצ"פ הבנים תחתון  ארבל 1
13 שצ"פ גלעד 25 גלעד 25
14 שצ"פ גלעד -ארבל גלעד/ארבל
15 שצ"פ גלבוע - מרכז מסחרי גלבוע
16 שצ"פ גולן החדש  גולן 58 שכו' גבעת טל
17 שצ"פ גולן גולן 52 שכו' גבעת טל
18 שצ"פ ארבל 62 ארבל 62