יו"ר החברה: שי רוזנצוויג

כתובת החברה: רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851.

טלפון נייד: 054-4564112

דואר אלקטרוני: [email protected]

קבלת קהל: בתיאום מראש

 

 נציגים לכהונה בגוף המנהל של חכ"ל אלפ"ש (1987) בע"מ

מקרב חברי המועצה: שי רוזנצוויג (יו"ר),  משה אופיר ואייל רוזנפלד. 

מקרב עובדי המועצה: דוד סלטר ואורלי פרלמן. 

מקרב נציגי הציבור: אילן רוזנברג, מיכל רפאלי ואמיר צירקלביץ. 
 

מנהלת חשבונות: מירב אימלפרב

כתובת: רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851

טלפון:09-9538207

פקס:  09-7947460

דואר אלקטרוני: [email protected]   

קבלת קהל:בתיאום מראש

 

כללי

החברה החלה את פעילותה באפריל 1985. שנים רבות הייתה החברה ללא פעילות עסקית יזומה. בעלת המניות שלהחברה הינה המועצה המקומית אלפי מנשה. החברה הכלכלית עוסקת בייזום ובפיתוח שירותים מוניציפאליים ,פיתוח של נכסי הרשות ופיתוח אורבאני, וכן יכולה לעסוק בכל פעילות אשר תטיל עליה הרשות המקומית.החברה הכלכלית של אלפי מנשה מתפקדת כזרוע הביצועית של מדיניות המועצה וכידה הארוכה החל מייזום הפרויקטים, תכנונם, הקמתם וניהולם השוטף.

החברה הכלכלית משמשת כגוף האחראי למימוש הפרויקטים באלפי מנשה, בכל תחומי החיים: חינוך, תשתיות כבישים ומדרכות, שיקום רחובות, תאורה, אזורי תעסוקה, תרבות ועוד.החברה הכלכלית גיבשה' בשיתוף עם ראש המועצה, תוכנית עבודה רב שנתית חדשה שמטרתה: פיתוח היישוב, ניצול משאבים והעלאת איכות החיים. תוכנית זו מתמקדת באיתור וייזום פרויקטים מייצרי הכנסה, פיתוח היישוב מבחינה כלכלית- עסקית בתחומי הבנייה, התעשייה וקידום איכות החיים.

התוכנית שהוצגה תמנף את אלפי מנשה ותעצים את איכויות היישוב הנמצא במיקום גיאוגרפי מרכזי. תוכניות הפיתוח נעשות מתוך חשיבה ארוכת טווח, לפיה יש ליצור מקורות הכנסה ותעסוקה מקומיים, דבר שימזער את התלות במשרדי הממשלה ובמקורות הכנסה חיצוניים, יגדיל את מקורות המועצה ויבסס את איכות החיים ביישוב.

 

מטרות החברה

  • לפתח את התעשייה, המלאכה, המסחר והמגורים בתחום המועצה.
  • ליזום, לפתח, לבנות,ולנהל נכסים עירוניים ופרויקטים לרווחת תושבי המועצה, לרבות פרויקטים בתחומי בנייה, אומנות, ספורט, חינוך תרבות ורווחה.
  • לפתח מקורות תעסוקה לתושבי המועצה.
  • לבצע פעולות שמירה, אבטחה ,בטחון וניקיון בתחום המועצה.