"וליוסף אמר, מבורכת ה' ארצו ממגד שמיים מטל ומתהום רובצת תחת. וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים: ומראש הררי- קדם וממגד גבעות עולם: וממגד ארץ ומלואה ורצון שוכני סנה תבואתה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו: בכור שורו הדר לו קרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ  והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה".    
( ספר דברים פרק לג'  פסוקים  13-18)

בראשית שנות השמונים החלו עבודות הבנייה במקום. עדיין לא ניתן שם ליישוב החדש לכן הוא נקרא בפרסומים של חברת הבנייה "צוותא" –בשם החברה. משרד הפרסום ששיווק את הבתים ביישוב, יצר את סיסמת הפרסום הידועה:"חמש דקות מכפר סבא" והצמידו אותה לכל מודעת פרסום.

מאוחר יותר, נקרא היישוב:"קרני שומרון ג' ".השם שנבחר לבסוף היה: "אלפי מנשה"