הצוות הבוגר של שבט נחשון עמד עם אפודים זוהרים וחילק לחניכים ולהוריהם פליירים זה"ב וריחניות לרכב.

בתחילת הפעילות השבט כולו התכנס למסדר ונערכה שיחה על בטיחות בדרכים.

שכבה ח' של השבט עברה פעילות במהלכה הכינה הצגה על בטיחות בדרכים והציגה לקבוצות אחרות בשבט.

כל  הכבוד !