בעלי תפקידים 

מנהלת המחלקה מהנדסת המועצה: גיתית לסר

כתובת: גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:  09-9538208 
פקס:  09-7926379 
דואר אלקטרוני: gititl@alfe-menashe.muni.il

קבלת קהל: בתאום עם מזכירת המחלקה

מזכירת רישוי בניה:  אורמוביץ יהודית 

טלפון:  09-9538209  

פקס:  09-7926379
דואר אלקטרוני:  yehodito@alfe-menashe.muni.il

קבלת קהל: בימים ב' ד' ה' בין השעות 08:30 עד 12:30 וביום ג' מ- 17:00 עד 19:00

יניב רוזנטל

אחראי פיקוח הנדסה:  יניב רוזנטל 

טלפון:  09-9538228  

פקס:  09-7926379
דואר אלקטרוני:  yanivr@alfe-menashe.muni.il

קבלת קהל: בימים ב' ד' ה' בין השעות 08:30 עד 12:30 וביום ג' מ- 17:00 עד 19:00

ימי  קבלת קהל 

בימים :   ב' ד' ו-ה' בשעות:    08:30- 12:30 

            ביום ג'     בשעות:     17:00-19:00

 

כללי 

מחלקת הנדסה מספקת שירותי תכנון, פיתוח, ייזום, בינוי, רישוי ופיקוח וזאת על מנת לשפר את איכות חיי התושבים ולקדם את תנופת הפיתוח והבניה באלפי מנשה. 
תחום התכנון וההנדסה ביישוב אמון על קידום פעילות התכנון, הפיתוח והבנייה הפרטית והציבורית - פעילות הכוללת מעורבות בתוכניות ברמה הארצית, המחוזית והעירונית.
מדיניות התכנון נקבעת בתוכניות בנין עיר סטטוטוריות, המהוות בסיס להוצאת היתרי בנייה.  

 

תחומי פעילות ואחריות 

 

טפסים