שם הממונה:  דוד סלטר

כתובת: רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851 
טלפון: 09-792511  שלוחה 204 
פקס: 09-7925262 
דואר אלקטרוני: davids@alfe-menashe.muni.il 
 

קבלת קהל:

בימים א', ב', ד' ו-ה' בשעות 12:30 – 08:30 
ביום ג' בשעות 19:00 – 17:00 


כללי

לכל אזרח בישראל הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998. 
חובת הרשות הציבורית להעמיד את כל המידע שהציבור זכאי לו בתחום הנוגע לפעילותה ולאחריותה ואשר מותר לפרסמו.  
קבלת המידע כרוכה בתשלום אגרה שתעריפיה קבועים ומתעדכנים מידי פעם. 

 

הבקשה

הבקשה מוגשת לממונה על יישום החוק בכתב או באמצעות האינטרנט. 

  • על הפונה לציין את שמו המלא ואת פירוט הבקשה. 
  • אין חובה לציין את הסיבה לבקשה. 
     

בקשה שאושרה

לאחר אישור הבקשה ע"י הממונה, ישלם המבקש אגרה (אשר תעודכן בהתאם לחוק) בקופת המועצה, עפ"י הודעה שיקבל מהממונה על החוק. 
הגורם העירוני ישחרר את המידע, ימסור את החומר למבקש ויחתימו על קבלתו. 

 

בקשה שנידחתה

היה ולא אושרה הבקשה, זכאי המבקש לערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. 

להורדת טופס העמדת מידע לרשות הציבור לחץ כאן

דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2018

דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2019