מפעילויות יום ההליכה הבטוחה באלפי מנשה - יום ו' 27/10/17 

צמידי סיליקון מחולקים על ידי המורים לילדי צופה השרון ונופי החורש המגיעים בהליכה עם הוריהם לבתי הספר