פעילות של סימולטור זמן תגובה ומכונית מתהפכת במסגרת יום ילק"ם (קהילה ומשטרה) בבית הספר צופה שרון.
הילדים למדו על כוחות הביטחון וההצלה , התנסו בסימולטור זמן תגובה וחוו את חשיבות החגירה ברכב המתהפך.