מבני ציבור ומוסדות חינוך
תמיכה לוגיסטית, תחזוקה שוטפת, שיפוץ ושדרוג של מוסדות חינוך (לרבות גני ילדים) ומבני ציבור (לרבות המתנ"ס) .

מתקני משחקים וריהוט רחוב:

  •  אחזקת מגרשי משחקים.
  • אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחקים.
  • אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של ריהוט רחוב (ספסלים, אשפתונים ועוד).