מבקר המועצה: 

כתובת: רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:  09-9538244
פקס: 09-7925262
דואר אלקטרוני:  mevaker@alfe-menashe.muni.il
קבלת קהל: לפי תיאום מראש


כללי

 

נציב פניות הציבור

מר חגי אמתון מכהן בנוסף לתפקידו כמבקר המועצה, גם בתפקיד של נציב פניות הציבור. ניתן ליצור קשר לפי המפורט בפרק "מבקר המועצה".נציב פניות הציבור (להלן: הנציב) מטפל בפניות שהועברו תחילה למחלקה הנוגעת (חינוך, רווחה, הנדסה, גזברות וכו') ולא נענו, לדעת הפונה, כנדרש.כל פניה המתקבלת אצל הנציב נבדקת באופן עניני ומהיר, ככל שניתן, עפ"י עקרונות הצדק ושיווין. אם הטיפול בפניה מתארך, מקבל הפונה תשובת ביניים עד למתן התשובה הסופית.

הנציב מגיש למועצה דו"ח שנתי ובו מפורטות כל הפניות, אופן הטיפול בהן ותוצאות הטיפול. שמות הפונים נשמרים אצל הנציב ואינם מפורסמים ברבים.הנציב לא מטפל בפניות אנונימיות, אם כי ניתן בהחלט לבקש ששם הפונה יישאר חסוי אצל הנציב.הטיפול בפניות מהווה שירות לתושב אך אינו מהווה תחליף לגופים אחרים כגון: בית המשפט או המשטרה.