ימי פינוי אשפה:

בימים א' ג' ו-ה'

ימי פינוי גזם:

בימים א' ו-ה'


מועדי והסדרי הוצאת גזם וגרוטאות:

ימי  ד' – מהשעה 10:00 עד השעה 24:00 בלילה.
אין להוציא גזם בימי חמישי בבוקר !
מוצ"ש – מצאת השבת ועד  השעה 24:00 בלילה.

אין להוציא גזם ביום ראשון בבוקר !


הנחיות לתושבים:

  • חובה להכניס את האשפה הביתית לתוך מיכלי האשפה בשקיות סגורות.
  • חובה לסגור את מכסי מיכלי האשפה לאחר השלכתה.
  • חובה להוציא את ערימות הגזם והגרוטאות במועדים הנקובים לעיל ולהניחן ליד ובצמוד למיכלי האשפה בצורה מסודרת.
  • חל איסור מוחלט להשליך או להניח גזם בתפזורת ברשות הרבים.
  • אין להשליך או להניח כמות חריגה של גזם ללא תיאום מראש עם מחלקת האחזקה.
  • נא לארוז את הענפים, השיחים וכסחת הדשא בשקיות או בקרטונים.
  • תושב אשר לא יקפיד למלא אחר הוראות אלה צפוי לקנס כספי.
  • חל איסור להוציא גזם בכמות העולה על מחצית תכולת משאית.

 ביחד, בשיתוף פעולה, מעורבות, נכונות ורצון טוב, נגרום להגברת המודעות לרמת ניקיון גבוהה יותר למען שמירה על בריאות הציבור וסביבה נקייה ומטופחת.