יצירת קשר

מנהל המוקד: אריה זיסמן

כתובת: רח' גלבוע 116 אלפי מנשה  44851

טלפון:  09-9538200 

פקס: 09-7947442

דואר אלקטרוני:  kabat@alfe-menashe.muni.il

קבלת קהל: בתיאום מראש.

 

תפקידי המוקד

המוקד העירוני מתפקד כמוקד בטחוני – מוניציפאלי משולב המשמש באירועים בטחוניים ובשעת חירום כגורם מפעיל ומתאם בין כל הגורמים הנוגעים בדבר ומהווה בעת שיגרה כתובת מרכזית לקבלת תלונות ופניות תושבים על מפגעים או תקלות ביישוב והפנייתן לגורם המתאים במועצה.

המוקד מעביר כאמור את הפניות ליחידות הביצוע של המועצה ועורך מעקב ובקרה אחר הפניות על אופן וגמר הטיפול בהן ומהווה אמצעי שליטה ובקרה להנהלת המועצה.כמו-כן, משמש המוקד כמרכז שאליו מחוברים כל גני הילדים ובתי-הספר ביישוב ללחצני מצוקה, וזאת על מנת להבטיח תגובה מיידית של גורמי הבטחון בזמן חירום או אירוע בטחוני.המוקד העירוני פועל, מאוייש במשמרות ועומד לשרותכם 24 שעות ביממה.

די בחיוג מקוצר מאלפי מנשה 107 (מטלפון רגיל) או בטלפון מס'  09-9538200 או בדואר אלקטרוני: moked@alfe-menashe.muni.il  לקבלת טיפול יעיל במוקד.

הציבור מתבקש לגלות עירנות ותשומת לב למפגעים ותקלות ולדווח בהתאם, וכן למסור למוקדן את מלוא המידע הנדרש ולהשאיר שם וטלפון לבירורים נוספים לפי הצורך.

 

אמנת שירות יישובית

מועצה מקומית אלפי מנשה והעומד בראשה רואים את השירות לתושב כערך מוביל המחייב אותנו לחתור כל העת לאיכות ומצויינות, לשיפור מתמיד של טיב השירות ולטיפוח תרבות ארגונית עם הפנים לתושב, תוך מחוייבות לעתידו של היישוב ולביסוסו החברתי, הקהילתי והכלכלי.לשם כך חתמו ראש המועצה, עובדיה ונבחריה, על אמנת שירות יישובית המהווה כתב התחייבות ו"מעין חוזה" בין המועצה לתושבים. 

אמנת השירות מהווה כלי עבודה ארגוני ומסגרת עבודה מחייבת בין המועצה לבין התושב.האמנה מלווה את תהליכי העבודה בארגון ומבטיחה את ביצועם ברמה ובאיכות שהוגדרו מראש.כמו-כן, האמנה מאפשרת הצבת יעדים לצורך שיפור רמת השירות ואיכות ביצוע ההתחייבויות נמדדת באופן תדיר. 

 

קישורים נוספים:

אמנת שירות