• בריאות הציבור - פיקוח על מזון שמקורו מן חי : פעילות גלויה או סמויה למניעת שיווק והפצה של מוצרי מזון מן החי אשר הוחזקו או שווקו בניגוד לחוק, החרמתם והשמדתם. 
  • פיקוח על החזקת בעלי החיים בתחום היישוב: מניעת מחלת הכלבת, מקרי נשיכה, טיפול בתלונות הציבור, דאגה לרווחתם של בעלי החיים ביישוב.
  • חתולי רחוב - דאגה לרווחתם של חתולי הרחוב ביישוב, פינות האכלה, מבצעי סירוס/ עיקור.
  • פעולות למניעת מחלת הלישמניאזיס ("שושנת יריחו") ביישוב. 
  • חינוך והסברה: הרצאות בבתי הספר בנושאי מחלת הכלבת, דרכי הגנה מפני מחלת הלישמניאזיס.