פקח - חנן דואני

טלפון: 09-9538238
פקס: 09-7925262
אימייל: [email protected]

קבלת קהל - בתאום מראש

 

פקחית - מאיה גור

טלפון: 09-9538232
פקס: 09-7925262
אימייל: [email protected]

קבלת קהל - בתאום מראש

כללי

הפיקוח העירוני הינו הגורם העירוני הנושא באחריות הכוללת לנושאי הפיקוח והאכיפה בתחום המועצה, לשמירת הסדר והנקיון ויצירת סביבת מחייה בעלת ערכי חוק וסדר ואיכות חיים גבוהה לתושבי היישוב.
הפקחים הינם רב- תכליתיים ועוסקים באכיפת חוקי העזר העירוניים בכל התחומים.

 

תפקידי הפיקוח העירוני

 • אכיפת חוקי העזר העירוניים (התראות, קנסות, החרמת סחורות ועד לתביעות בבית-משפט).
 • איתור מפגעים וטיפול בהם.
 • שמירת הסדר והאבטחה באירועים.
 • מניעת רוכלות.
 • טיפול בארועי המוקד העירוני, בדיקתם ומתן מענה וטיפול הולם.
 • איתור מבנים ושטחים נטושים.
 • איתור גרוטאות רכב וטיפול בהן (כולל פינוי).
 • אכיפת חוקי החניה ברחבי היישוב.
 • פיקוח ובקרה על קבלני ניקיון רחובות ופינוי אשפה וגזם.
 • ביצוע סיורים במרבית שעות היממה לאכיפת החוק מול בעלי העסקים.
 • אכיפת החוק כנגד בעלי כלבים וטיפול בבע"ח משוטט או נשיכת כלב.
 • טיפול ופיקוח בנושא מודעות והדבקתן שלא כחוק (מודעות פירטיות).
 • טיפול ופיקוח בנושא שילוט ותלייתו שלא כחוק.

 

קבלת קהל

בימים א', ב', ד' ו-ה' בשעות 12:30 – 08:30

בימי ג' בשעות 19:00 – 17:00