במועצה המקומית מעלה אפרים התקיים טקס פרידה
מרגש משרון פוסט רצבי שנשאה בתפקיד  מנהלת מטה הבטיחות בדרכים באלפי מנשה במשך כ- 8 שנים ובהתנדבות מלאה !
את המעמד כיבדו מנהלי המטות לבטיחות בדרכים של יישובי יהודה ושומרון והבקעה, מנכ"ל המועצה המקומית מעלה אפרים ,
האחראית לנושא הזה"ב בבתי הספר מטעם משרד החינוך וכמובן , ניצן מור מנהל אזור איו"ש של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים .

תודה לך שרון.

פרידה של מנהלי מטות בטיחות בדרכים מהגב' שרון פוסט רצבי

פרידה של מנהלי מטות בטיחות בדרכים מהגב' שרון פוסט רצבי

פרידה של מנהלי מטות בטיחות בדרכים מהגב' שרון פוסט רצבי