ראש המועצה מר שלמה קטן עוזר לילדים לחצות מעבר חצייה בדרכם לביה"ס