כנסת ישראל אישרה "תצפית בית לכלבים וחתולים שנשכו" ועומדים בדרישות החוק, במקום הסגר בכלבייה. זהו השינוי המהותי בתיקון לפקודת הכלבת שאישרה הכנסת. נכון להיום בעל חיים שנשך או שרט, נכנס להסגר בכלבייה עירונית למשך עשרה ימים מרגע הסגרתו. יש לציין כי מטרת ההסגר אינה הענשת בעל החיים שנשך, אלא לוודא כי בעל החיים אינו חולה בכלבת.

השינויים בפקודת הכלבת מאפשרים להעניק לבעלים של הכלב או החתול אחריות לקיים הסגר ביתי. כמו כן, התיקון השני הוא למעשה קיצור ימי הסגר, שכן מעתה עשרה ימי הסגר יחלו מרגע הנשיכה או השריטה ולא מרגע שהוסגר בעלי החיים.

הסמכות להמיר הסגר בכלבייה לתצפית ביתית לבעל החיים תהיה בידי הווטרינר העירוני או במקרים של בעל חיים חולה או פצוע, תהיה תצפית במרפאה וטרינרית שקיבלה אישור לכך. חשוב להבהיר, כי גם היום, לאחר שינוי החוק, ברירת המחדל לתצפית כלבת של כלב או חתול שנשכו אדם, הנה בכלבייה העירונית. השירות הווטרינרי העירוני קורא לתושבי הישוב בעלי הכלבים, להקדים ולהסדיר את החזקת כלבם ברישיון.

החלופה לתצפית ביתית יכולה להישקל על ידי הווטרינר העירוני רק בהתקיים התנאים הבאים:

1. הבעלים או המחזיק בכלב או החתול, התייצב בשירות הווטרינרי העירוני עם בעל החיים בתוך 24 מרגע שנודע לו דבר הנשיכה/שריטה

2. הכלב הוחזק ברישיון בתוקף במועד הנשיכה – כל הכלבים במדינת ישראל מחויבים בחיסון כלבת והוצאת רישיון מגיל 3 חודשים ואחת לשנה. אי החזקת הכלב ברישיון תמנע את האפשרות לביצוע תצפית ביתית

3. הכלב לא נתפס או תועד משוטט לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, יותר מפעמיים בשנתיים שקדמו למועד הנשיכה​

4. תנאי כי הכלב לא נכח במקום נגוע בכלבת בשלושת החודשים טרם הנשיכה ואו באו במגע עם בעל חיים החשוד כנגוע בכלבת 45 הימים טרם הנשיכה. יבוצע תחקיר כולל חתימה של הבעלים על תצהיר

5. הרופא הווטרינר העירוני יאשר בכתב את מקום ותנאי החזקתו בתצפית של בעל החיים

בעליו של הכלב/החתול יגיעו עם בעל החיים לבדיקה ע"י הרופא הווטרינר העירוני בשירות הווטרינרי לפחות 3 פעמים במהלך תקופת ההסגר לשלילת סימנים קליניים המחשידים למחלת הכלבת:

בדיקה ראשונה תתבצע בתוך 24 שעות מרגע שנודע דבר הנשיכה/שריטה. במעמד זה ייקבע הרופא הווטרינר העירוני, את תנאי ההסגר

בדיקה שנייה תתבצע באמצע תקופת התצפית, במועד שיקבע הרופא הווטרינר העירוני

בדיקה שלישית תתבצע ביום שבו אמור בעל החיים להשתחרר מתצפית

תשלום אגרה בסך 365 ₪ - האגרה תשולם במעמד הבדיקה הראשונה

הגבלות ההסגר יפורטו על ידי הוטרינר הרשותי.