תושבים יקרים,

לאור המצב הבטחוני "מלחמת חרבות ברזל", המנהל האזרחי בתאום עם פיקוד העורף הוציא הנחיות וקובץ תקנות "תקנות תכנון ובניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר)(הוראת שעה). התשפ"ד – 2023". תיקון מס' 3 (הוראת שעה) התשפ"ד 2023.

לפי ההנחיות הנ"ל ניתן לבנות/להציב ממ"ד/ממ"ד יביל  ביחידות דיור בבניה נמוכה צמודות קרקע ללא מיגון בתנאים כמפורט בהנחיות. כל המעוניין לבנות/להציב ממ"ד/ממ"ד יביל מתבקש לעיין בהנחיות הנ"ל ולפעול בהתאם מול פיקוד העורף.

בנוסף לפני מספר ימים פורסמה ההקלה לתקנות הנ"ל כולל הקלות לקו בנין לפי הרשום בתקנות "תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) (תיקון מס' 4) (הוראת שעה), התשפ"ד - 2023

 

להתייחסות מהנדסת המועצה להקלה בקו בנין לפי הרשום בתקנות, יש לפנות לניר וקנין, רכז הנושא, במייל:  [email protected]

לבקשה לממ"ד בסמוך לקיר תומך יש להעביר התייחסות קונסטרוקטור.

לאישור הממ"ד על פי תקנות הפטור יש להגיש את הבקשה ישירות לפיקוד העורף כפי שנרשם בתקנה.

הוראת שעה ממ"דים - תיקון מס' 3 התשפ"ד- 2023

הוראת שעה ממ"דים - תיקון מס' 4 התשפ"ד- 2023