כיצד ניתן לשלם ארנונה?

ניתן לשלם את הארנונה במספר דרכים:

 • תשלום מראש   - תשלום מלוא הארנונה מראש לכל שנת הכספים עד לתאריך שייקבע ע"י  המחוקק יזכה את המשלם בהנחה של 2% על כל הסכום בכפוף לעדכון  התעריפים שיפורסמו ע"י ועדת הכספים של הכנסת באשר לשיעורי ההתייקרות בארנונה.
   
 • תשלום באמצעות כרטיס אשראי - ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי.
   
 • תשלום באמצעות מוקד תשלומים ממוחשב - יש להתקשר למספר 03-9411778    24 שעות ביממה , ניתן לשלם בכל הבנקים ובכל כרטיסי האשראי.
   
 • תשלום בהוראת קבע בבנק - על תשלום בהוראת קבע תינתן הנחה של 2% מהסכום הדו-חודשי של חיובי הארנונה בלבד בתוספת התייקרות מדד במהלך השנה.
   
 • תשלום באמצעות האינטרנט  :

תשלום ארנונה

תשלום ארנונה

תשלום מים וביוב

תשלום מים וביוב

תשלום שמירה

תשלום שילוט

תשלום שילוט

תשלום שמירה

ניתן לבצע תשלום בגזברות המועצה בשעות קבלת הקהל - בימים ב', ד' ו-ה' בשעות 08:30-12:30   ובימי ג'   בשעות 17:00-19:00

 

טפסים

פטור מתשלום הארנונה בגין נכס ריק או בשיפוץ