צוות כוננות יישובי המורכב מ-14 מתנדבים מאומנים היטב שתפקידו לתת מענה בזמן אמת בכל אירוע פח"ע (פעילות חבלנית עוינת) בתחומי היישוב עפ"י תכנית פעולה ותרגולות סדורות מראש.