היום נערך מבצע תנועה  ביישוב אלפי מנשה:
נכחו 5 שוטרים בפיקוד משק אלפי מנשה.
נרשמו דוחות איכות עפ"י הפירוט הבא:
חגורה-23.
מטען - 1
חניה על מדרכה-1
שימוש בפלאפון- 2
תקינות רכב-2
איסור שימוש ברכב-2
שלט עצור-2
קו לבן-2
סה"כ נרשמו 33 דוחות איכותיים ובוצעו 2 הורדות מהכביש (איסור שימוש).
נסיעה טובה ובטוחה לכולם.

המטה לבטיחות בדרכים - אלפי מנשה