הודעות בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות ולמועצת הרשות

פורסם בתאריך:


הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אלפי מנשה.pdf

 

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אלפי מנשה.pdf