המלצות לקבלת תעודת הוקרה למתנדבים ויקירי היישוב

פורסם בתאריך:


לתושבים שלום רב,

המלצות לקבלת תעודת הוקרה למתנדבים ויקירי היישוב ביום העצמאות תשע"ט

בכל שנה, ביום העצמאות, מעניק ראש המועצה תעודות הוקרה למתנדבי היישוב על הזמן, המשאבים, שאר הרוח וחום הלב המופנים למען רווחת התושבים, וכן, ליקירי היישוב על תרומה משמעותית לפיתוח היישוב וביסוסו.

אנו פונים אליכם, תושבים יקרים, להמליץ על מי שראוי לקבל תעודת הוקרה על פעילות  התנדבותית מתמשכת וקבועה של 5 שנים לפחות באלפי מנשה. או מי שראוי, לדעתכם, לקבל את תואר "יקיר/ת היישוב" שגילו 50 שנה ומעלה כהוקרה על מפעל חיים או על פעילות ציבורית מתמשכת וראויה לציון או על תרומה משמעותית רבת שנים לחיי היישוב והקהילה.  

הנכם מתבקשים להעביר את המלצותיכם למזכירות המועצה עד לתאריך 28.2.19  . יש להגיש את ההמלצות על גבי הטפסים המצורפים כאן או במזכירות המועצה.