המחלקה לשירותים חברתיים משתפת את הקהילה בפעילות המחלקה

פורסם בתאריך:


לכבוד יום העובדים הסוציאליים המחלקה לשירותים חברתיים משתפת את הקהילה בפעילות המחלקה בשנת 2018. פעילות זו מהווה רק חלק מהפעילות השוטפת ושיתופה מותאם לחובתנו לשמירת סודיות.

 

מצגת המחלקה לשירותים חברתיים