שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח ממשכ"ל