שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
טבלת הוצאות פיתוח למגרשי התעשייה (1).pdf פארק עסקים אלפי 05/02/2018
הוראות תוכנית.pdf פארק עסקים אלפי 05/02/2018
קריטריונים לשיווק מגרשים באזור תעשייה אלפי מנשה.pdf פארק עסקים אלפי 05/02/2018
מצגת פארק העסקים החדש.pptx פארק עסקים אלפי 05/02/2018
מצגת פארק העסקים החדש.pdf פארק עסקים אלפי 05/02/2018