שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
פטור מארנונה בגין נכס.pdf גביה 30/01/2017
קריטריונים ותבחינים לתמיכה בעמותות לשנת 2010.pdf גביה 24/05/2017
מידע בנושא אזרחים ותיקים – זכאות להנחה.pdf גביה 24/05/2017
טבלת הנחות לזכאים בארנונה.pdf גביה 24/05/2017
הצהרה על דיווח של מספר נפשות המתגוררות דרך קבע ביחידת בדיור.pdf גביה 24/05/2017
הנחיות לבקשה להנחה למשפחה חד-הורית.pdf גביה 24/05/2017
בקשה לאישור על העדר חובות (בדיקת נכס).pdf גביה 24/05/2017
הודעה לתושבים על העלאת ארנונה לשנת 2014.pdf גביה 03/02/2017
בקשה להנחת בנין חדש או ריק.pdf גביה 03/02/2017
החלטה בדבר היטל ארנונה כללית לשנת 2016.pdf גביה 03/02/2017
בקשה להנחת נזקק.pdf גביה 03/02/2017
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים.pdf גביה 03/02/2017
החלטה בדבר היטל ארנונה כוללת לשנת 2015.pdf גביה 03/02/2017
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לדירת מגורים.pdf גביה 03/02/2017
הצהרת הורה יחיד.pdf גביה 03/02/2017
צו ארנונה לשנת 2011.pdf גביה 03/02/2017
צו ארנונה לשנת 2013.pdf גביה 03/02/2017
צו ארנונה לשנת 2014.pdf גביה 03/02/2017
צו ארנונה לשנת 2012.pdf גביה 03/02/2017
פרוטוקול וועדת ערר מיום 17_1_2016.pdf גביה 03/02/2017
פרוטוקול ועדת ערר מיום 25_11_15.pdf גביה 03/02/2017
החלטה בדבר היטל ארנונה כללית לשנת 2017.pdf גביה 03/02/2017
פרוטוקול ישיבת ערר מס 3 מיום 09_03_206.pdf גביה 03/02/2017
תבחינים לתמיכה במוסדות ציבור לשנת 2017.pdf גביה 03/09/2017
צו הארנונה 2018.pdf גביה 01/01/2018
צו הארנונה לשנת 2019.pdf גביה 23/06/2019
צו הארנונה לשנת 2020.pdf גביה 02/07/2019