שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
רישוי של עסקים החייבים בהתאמות נגישות דברי הסבר.pdf נגישות עסקים 20/12/2016
טופס בדיקת נגישות לחנויות קטנות.pdf נגישות עסקים 20/12/2016
טופס חוות דעת מורשה נגישות.pdf נגישות עסקים 20/12/2016
נגישות לאנשים עם מוגבלות כחלק מרישיון העסק.pdf נגישות עסקים 20/12/2016
מדריך להנגשת עסקים קטנים.pdf נגישות עסקים 20/12/2016
תקנות שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות השירות).pdf נגישות עסקים 25/12/2016
חוק שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.pdf נגישות עסקים 25/12/2016
תקנות שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות).pdf נגישות עסקים 25/12/2016
שלטי נגישות נגישות עסקים 26/12/2016
שלטי נגישות נגישות עסקים 26/12/2016