דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
למועצה המקומית אלפי מנשה דרוש /ה מנהל/ת יחידת נוער וצעירים כללי פומבי 08/04/2021 22/04/2021
למועצה המקומית אלפי מנשה דרוש /ה מנהל/ת גבייה כללי פומבי 08/04/2021 22/04/2021
למועצה המקומית אלפי מנשה דרוש/ה עובד/ת מח' גבייה כללי פומבי 08/04/2021 22/04/2021
למועצה המקומית אלפי מנשה דרוש/ה עובד/ת סוציאלית לטיפול בנוער וצעירים 50% משרה כללי פומבי 08/04/2021 22/04/2021
דרושים למתנ"ס אלפי מנשה כללי פומבי

עבור לארכיון דרושים