ועדת בטיחות בדרכים

 

דוד סלטר- מנהל מטה בטיחות בדרכים

יעקב אוחיון – מזכיר המועצה

ניצן מור- מנהל אזור שומרון – הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

פרי אדרי עראמי- מנהלת מח' חינוך

אירית רמון חיון- מנהלת המתנ"ס

גדי מנהיים- מנהל על"א

מאיר ברקאי- מנהל מח' שפע

יובל אבנד- מהנדס המועצה

תומר יהודה – מפקד המש"ק

אריה זיסמן- קב"ט

 

גלריות מפעילות המטה